WayBack har flyttet til Kongens gate 46

Kom og se våre trivelige lokaler i Kongens gate 46

Vårt formål er å støtte de som ønsker å leve et liv uten rus og kriminalitet. For de som er motivert, legger vi sammen opp til ett løp som inneholder hva som skal gjennomføres. Wayback består av personer som selv har soningserfaring.