Frivillig

    Hva er en frivillig?

En frivillig trenger ikke å ha soningsbakgrunn.
En frivillig er en som er villig bruker av egen fritid for å være til stede på huset her som medmenneske og kulturskaper.
Å være tilstede, bidra til sosialt møtested for mennesker som har behov for å treffe rusfrie hyggelige mennesker, er en viktig oppgave som vi tror mange kan gjøre.
Det handler om å gi løslatte et trygt og rusfritt miljø/nettverk hvor de føler seg akseptert.

  • Frivillige vil få utdelt konkrete arbeidsoppgaver for WayBack. Dette kan variere fra arbeid på dagtid eller kveldstid, ut i fra livssituasjonen til den frivillige.
  • Det vil være oppfølgnings møter hver 14.dag i begynnelsen med din kontaktperson.
  • Forventninger til frivillige som arbeider for WayBack er det samme som for frivillige faddere, men trenger ikke å ha vært rusfrie i et helt år.