Faddere

Hva er en fadder?

  • En fadder går inn i fengselet og besøker innsatte.
  • En fadder har bakgrunn fra soning i fengselet men har fokus på et lovlydig rusfritt liv og hva som må til for å leve det.
  • En fadder bortforklarer og unnskylder ikke rus og kriminalitet. Han er klar på at det er noe alle velger og kan velge bort. Gjennom en slik tilnærming kan alle ta styringen i sitt eget liv selv om forutsetningene er forskjellige.
  • En fadder skal ikke komme med ferdige løsninger.
  • En fadder skal lytte og samtidig være tydelig vedr. rus og kriminalitet. Det viktigste vil alltid være å bidra til å gi håp, selv om det ser håpløst ut.
  • En fadder er en kamerat og skal forsøke å få klarhet i hva som må til, for at livet skal ta en vending bort fra rus og krim.
  • Men en fadder kan først bidra når den vi besøker har gjort sitt valg. Når vedkommende sier “jeg vil endre livet mitt”, da kan fadderen være der, ikke for å drive terapi, men for å være et medmenneske.
  • Som faddere må vi klare å si nei på et tidlig tidspunkt. Ikke nei til å være et medmenneske, som forstår og ser, men nei til all løgn, bortforklaringer og unnskyldninger for fortsatt rus og kriminalitet. Ved å si at alle har et valg, gir vi også verdighet og ansvarlighet til de vi har kontakt med. For oss som faddere kan dette være vanskelig, for ved å velge denne holdningen til de vi har kontakt med, vil vi også velge bort mange. Vi må være helt klare på å si nei takk til å være med på veier som vi ser fører til mer rus og kriminalitet. Når alt kommer til alt, er det den innsatte/løslatte selv som må gjøre det vanskeligste valget: Vil jeg slutte?
  • Som fadder kan vi ikke akseptere unnskyldningene for å fortsette som før. Det vi kan si er, at vi er der, når du har bestemt deg. Da kan vi være med å bygge en bro over til det etablerte samfunn.