Reklame for alvor 2007

Dugnadsaksjonen for reklame- og mediabransjen, Reklame for alvor, går i år til stiftelsen Wayback.
”Reklame for alvor” er reklamebransjens årlige dugnadsaksjon som ideelle stiftelser og organisasjoner kan søke om å vinne. Aksjonen er én av de største reklamekampanjer som
blir lagd i Norge, og i år falt altså valget på Wayback.

Enorm drahjelp
Prosjektkoordinator i Wayback, Gitte Svennevig, har store forventninger til de kommende månedene. Det er en prestisjetung premie for det reklamebyrået som kommer til å vinne i konkurransen, og i 2008 kommer kampanjen til å omhandle vår sak alene. Det er klart at dette kan bli en enorm drahjelp for Wayback. Vi har søkt om dette tre ganger tidligere, og i år var vi altså fantastisk heldige og nådde frem, sier hun.

Hun forteller at eksponeringen hovedsakelig vil bli konsentrert om månedene februar, mars og april i minst tre forskjellige typer media, men at Wayback også vil få reklameeksponering ut resten av 2008.

Sosialt nettverkstilbud
Wayback ble dannet av innsatte i Oslo fengsel i 2002 som et sosialt nettverkstilbud for innsatte som ønsker en rusfri og lovlydig tilværelse. Målsettingen er at tidligere straffedømte skal integreres i samfunnet og arbeidslivet og leve et liv uten kriminalitet og rusbruk.

– For straffedømte har organisasjonen bevist sin evne til å bygge selvtillit og menneskeverd for dem som ønsker å ta et seriøst oppgjør med sitt tidligere liv og vende tilbake til samfunnet igjen. Dette er et tema som kommer til å by på store kommunikasjonsutfordringer, og vi ser frem til rekordstor oppslutning fra byråer og kreative team til briefing etter sommerferien, sier leder for Reklame for alvor, Kristian Bye.

Prisutdelingen
Vinneren av kampanjen, de som skal lage kampanjen ble kåret 27. september 2007.

Etter først å ha delt ut prisen, kunne justisminister Knut Storberget se nærmere på vinnerbidraget til reklamebyrået Saatchi & Saatchi. “På en gjenkjennende måte bevisstgjør løsningene tidligere innsatte om at det de selv har opplevd og mestret er erfaringer som kan brukes til å hjelpe andre”, heter det i juryens begrunnelse.

“Døgnet har ikke flere timer for en som har sittet inne. Det bare føles slik.” Det er budskapet som vil møte deg gjennom en rekke annonser og plakater neste år.

En stor del av reklamebransjen var til stede da vinneren av Reklame for alvor, bransjens årlige dugnadsaksjon, ble kåret. Aksjonen er én av de største reklamekampanjer som blir lagd i Norge, og i rekken av ideelle stiftelser og organisasjoner som søkte, falt valget på Wayback, Stiftelsen livet etter soning.