Om oss

VÅR VISJON

Vi vil hjelpe de som kommer ut etter endt soning får en lettere overgang til samfunnet og ikke vender tilbake til kriminalitet og rus.
Broen

VERDIGRUNNLAG

Vi har tro på at alle kan forandre seg hvis forholdene blir lagt til rette og en lærer seg å ta ansvar for egne valg og handlinger.

Vi mener at alle har et ansvar for eget liv, selv om forutsetningen er forskjellig. Vi har formulert det slik: Dine valg – din frihet- ditt ansvar. Med dette mener vi at det er du selv som skal ha styringen i ditt liv.

OM OSS

WayBack Oslo er hovedkontor og lokalavdeling for medlemmer i Oslo og omegn.

Vi holder til i Kristian August gate 10 i Oslo. Dette er et flott møtested for våre medlemmer og inneholder både kontorer, aktivitetsrom, kjøkken, TV stue og utlån av datamaskiner.

Som WayBack medlem kan du bruke WayBack huset på daglig basis. Her kan du benytte telefon og PC til nødvendige gjøremål, delta på mandagsmiddager og andre arrangementer. Vi legger til rette for en livsstilsendring, men det er avgjørende at du selv ønsker å ta ansvar for din egen utvikling.

WayBack støtter den enkelte i arbeidet med å ta livet tilbake. Et sted å bo, penger til elementære behov, et nettverk og meningsfulle aktiviteter i hverdagen som skole og jobb, er viktige og grunnleggende områder for alle mennesker. Å endre sitt liv og starte på nytt er en lang læringsprosess. I WayBack blir man sett som likesinnet, man betyr noe, man er noen. Dette er ett fellesskap av mennesker hvor mange har vært gjennom det samme. Vår spesialkompetanse er at vi kan bedre enn de fleste forstå hvordan den innsatte og løslatte har det, og hva som skal til for å klare seg.
Målsettinger og arbeidsområder

WayBack Oslo er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. Vi fokuserer på å koordinere forholdene mellom ulike instanser som sosialkontor, NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv. slik at overgangen til frihet blir tilrettelagt for den enkelte på hans og hennes premisser. Våre målsettinger er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et krim- og rusfritt liv dersom man er motivert for det.

Fadder ordning

  • En fadder går inn i fengselet og besøker innsatte.
  • En fadder har bakgrunn fra soning i fengselet, men har fokus på et lovlydig rusfritt liv og hva som må til for å leve det.
  • En fadder bortforklarer og unnskylder ikke rus og kriminalitet. Han er klar på at det er noe alle velger og kan velge bort. Gjennom en slik tilnærming kan alle ta styringen i sitt eget liv selv om forutsetningene er forskjellige.
  • Alle våre medlemmer blir tildelt en fadder.
  • De deltar i endringsprosessen.
  • Fadderne fungerer som samtalepartner.
  • De stiller med stor erfaring og ekspertise innen kriminalomsorg og nettverksbygging.

Den aktive planleggingen starter gjerne fra 4-5 måneder før løslatelse. (Jf. Stortingsmelding 37- «tilbakeføringsgaranti»)

Velkommen til WayBack Oslo
Her finner du oss