Bowling, 12. september12.09.17 - kl. 17:30

Vi har avreise fra Wayback kl 1730.
Egenandel kr 50,- Barn er gratis. Vi spiser litt Pizza etter bowlingen.
Påmelding til Katja: 97640385 innen mandag 11.09 kl 1500.