Bowling, 18. januar18.01.17 - kl. 1800

Vi har avreise fra Wayback kl 1800.
Egenandel kr 75,- Barn er gratis. Vi spiser litt Pizza etter bowlingen.
Påmelding til Katja: 97640385 innen mandag 16.01 kl 1500.