Bowling, 12. april12.04.17 - kl. 18.00

Avreise fra WayBack presis kl 1800.
Egenandel 75,- Barn er gratis. Vi spiser litt Pizza etter bowlingen.
Påmelding til Katja: 97640385 innen onsdag 05.04 kl 1500.