Barn og foreldres rettstilling ved avsoning av ubetinget fengselsstraff

WayBack Trondheim har gleden av å presentere og selge en artikkel av jurist og forfatter Øystein Skogrand.

“Barn og foreldres rettstilling ved avsoning av ubetinget fengselsstraff” tar for seg forhold knyttet til straffegjennomføringen og i hvilken grad hensynet til barn kan vektlegges. Det kan være valg av sikkerhetsnivå, postsendinger, besøk, telefontid, søknader om permisjoner og straffeavbrudd.

denne artikkelen er den eneste av sitt slag i Norge hvor disse problemstillingene blir belyst. I tillegg at dette er et viktig bidrag i de forslag til lovendringer som nå er ute til høring fra Justisdepartementet.
Artikkelen er av interesse for alle som har interesse for barn og foreldres rettigheter. I tillegg til viktigheten av å ha et fokus på samfunnsikkerheten.

Artikkelen er tilsalgs via WayBack Trondheim. Send oss en epost på trondheim@wayback.no eller ring oss på 483 12 700 om du er interessert.

Prisen er kr. 90,- + frakt/porto