Om Wayback

Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Vi retter vår innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere.

Vi gir våre medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode rollemodeller

I WayBack bruker vi vår erfaringskompetanse som verktøy i vår streben etter å støtte andre i overgangen fengsel – vanlig samfunnsliv
Broen
Wayback ble startet i 2002 av innsatte som så seg leie på å sitte i fengsel. De fleste er gjengangere. Ut og inn av fengsel er og var gjennomgangsmelodien. Sammen med en sivilt ansatt dramalærer og etter hvert en inspektør fra Oslo fengsel ble de enige om å starte en organisasjon som setter tilbakeføringen til samfunnet i høysetet. Etterhvert kom Tyrilistiftelsen  og Kirkens Bymisjon på banen. Organisasjonen Stiftelsen Livet etter soning så sitt lys i et lite lokale i Tøyen Kirke. På samme tid var det allerede en tilsvarende organisasjon i Sverige. De heter K.R.I.S (kriminelles revansj i samfunnet).

DITT BIDRAG – KAN HJELPE NOEN TILBAKE TIL SAMFUNNET

Du kan hjelpe å gi løslatte en  sjanse til å komme tilbake til samfunet etter endt soning.Gi oss din støtte for å fortsette vårt arbeid.

Støtteforeningens kontonummer 5010 07 07400 gir oss mulighet til å hjelpe medmennesker.