Medlemsvilkår

Våre medlemmer har tatt et oppgjør med tidligere liv. De ønsker seg ut av kriminalitet og/eller rus. Ansvaret for endringen ligger hos medlemmet. Wayback støtter deg på veien med kompetanse fra egne “levde liv”. Vi har alle forskjellig bakgrunn og forskjellig erfaring. Ved å bruke fellesskapet sammen med vår erfaringskompetanse danner vi grunnlaget for et samarbeid som styrker våre felles mål: Et liv uten rus og kriminalitet

I WayBack er alle medlemmer og alle som befinner seg i våre lokaler eller deltar i aktiviteter arrangert av WayBack, rusfrie og ikke kriminelt aktive. Som medlem av WayBack lever du redelig. Du vil endre ditt liv og komme bort fra et liv i kriminalitet og misbruk. Det innebærer at du ikke begår straffbare handlinger, og at du er ærlig mot andre og deg selv etter beste evne. Du streber etter å være et forbilde for andre i samme situasjon som deg selv.
Kameratskap og Solidaritet
Som WayBack-medlem bryr du deg om ditt eget og andres ve og vel. Du respekterer dine medmennesker. Det betyr at du til gjengjeld har mange som bryr seg om deg og som respekterer dine tanker og følelser! Når du er fadder, er du i akutte tilfeller tilgjengelig 24 timer i døgnet. Du stiller opp for dine venner. Solidaritet er også å stille solidarisk opp i stiftelsens arbeid. Som medlem hjelper du stiftelsen gjennom å være aktiv og engasjert. Du arbeider ideelt og gir av din tid til WayBack etter beste formående.
Slik skaper vi en kjede av solidaritet som gjennomsyrer hele organisasjonen.

Vi er alle representanter for WayBack
Stiftelsen bedømmes etter hvordan dens medlemmer opptrer. Vi må leve som vi lærer andre å leve, i et redelig liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Vi må i alle sammenhenger opptre på en måte som hedrer stiftelsen. Ditt eget eksempel er det mest effektive instrument som finnes for å vise våre kamerater veien til et liv som fungerer og samtidig garanterer vår troverdighet utad.