Kan WayBack hjelpe deg?

Fra kriminalitet til verdighet.
Hvis du soner og snart skal løslates – eller nylig har blitt løslatt – og du har bestemt deg for at du vil leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, kan WayBack være noe for deg.

Hva gjør vi?
Du vil få en WayBack-fadder som har i arbeidsoppgave å tilrettelegge veien fra fengsel og inn i samfunnet best mulig sammen med den løslatte. Det handler om å koordinere forholdene mellom instanser som sosialkontoret, NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg m.v og den som løslates best mulig. Dette slik at overgangen ut blir enklest mulig. Ved å være med i ansvarsgrupper blir fadderen en god støttespiller på nettverkssiden. Fadderene følger våre medlemmer fra dag til dag og er tilgjengelig både som samtalepartner og kamerat. De blir gjerne med i møter med offentlige etater (eller andre) og stiller med stor ekspertise innen det meste av den problematikk som følger (endrings)prosessen fra kriminalitet til lovlydighet og/ eller fra fengsel til frihet.
Gjennom selv å ha gått igjennom denne (endrings)prosessen, og siden klart å etablere seg som lovlydige samfunnsborgere, mener vi at de er gode eksempler på at det går an, og at det er en plass for oss alle her i samfunnet. På denne måten ønsker vi å motivere andre til å følge i våre fotspor, men da etter sine egne ønsker og drømmer – du er selv skipper i ditt eget liv !

Foruten at vi hjelper deg med de praktiske utfordringene du står overfor kan du som WayBack medlem bruke “huset” vårt på daglig basis. Du kan bruke våre pcer til nettsøk. Du kan bruke våre telefoner til viktige samtaler. Du kan delta i våre mange fritidsaktiviteter og etterhvert bli en del av vårt gode sosiale nettverk.