Hva vil det si å være fadder?

  • En fadder går inn i fengselet og besøker innsatte.
  • En fadder har bakgrunn fra soning i fengselet. En fadder har fokus på et lovlydig rusfritt liv og hva som må til for å leve det.
  • En fadder bortforklarer og unnskylder ikke rus og kriminalitet. Han er klar på at det er noe alle velger og kan velge bort. Gjennom en slik tilnærming kan alle ta styringen i sitt eget liv selv om forutsetningene er forskjellige.
  • En fadder skal ikke komme med ferdige løsninger.
  • En fadder skal lytte og samtidig være tydelig vedr. rus og kriminalitet. Det viktigste vil alltid være å bidra til å gi håp, selv om det ser håpløst ut.
  • En fadder er en kamerat og skal forsøke å få klarhet i hva som må til, for at livet skal ta en vending bort fra rus og krim. Men en fadder kan først bidra når den vi besøker har gjort sitt valg. Når vedkommende sier “jeg vil endre livet mitt”, da kan fadderen være der, ikke for å drive terapi, men for å være et medmenneske.

Som faddere må vi klare å si nei på et tidlig tidspunkt. Ikke nei til å være et medmenneske, som forstår og ser, men nei til all løgn, bortforklaringer og unnskyldninger for fortsatt rus og kriminalitet.
Ved å si at alle har et valg, gir vi også verdighet og ansvarlighet til de vi har kontakt med.

For oss som faddere kan dette være vanskelig, for ved å velge denne holdningen til de vi har kontakt med, vil vi også velge bort mange. Vi må være helt klare på å si nei takk til å være med på veier som vi ser fører til mer rus og kriminalitet. Når alt kommer til alt, er det den innsatte/løslatte selv som må gjøre det vanskeligste valget: Vil jeg slutte?

Som fadder kan vi ikke akseptere unnskyldningene for å fortsette som før.
Det vi kan si er, at vi er der, når du har bestemt deg. Da kan vi være med å bygge en bro over til det etablerte samfunn.