Prosjekter

Bergens avdelingen laget i 2010 heftet “Hvordan løslates?” – informasjon,verktøy og skriv til den enkelte innsatte fra oss.

Heftet er nå under revisjon, og vil komme i en oppdatert utgave. Mer informasjon om dette prosjektet kommer snart.