Jussgruppen

Hvem er vi?

Jussgruppen WayBack (JWB) er en gruppe under WayBack Bergen, som bistår med juridisk rådgivning til innsatte og tidligere innsatte.

JWB ble startet opp i 2009 av studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen, og teller nå 18 studenter. Vi har signert avtale med Bergen fengsel avdeling Åsane, Ulvsnesøy og Bjørgvin fengsel om å drive juridisk rådgivning til de innsatte som ønsker det.  Bergen fengsel besøker vi hver tirsdag, Ulvsnesøy annenhver tirsdag og Bjørgvin fengsel annenhver torsdag.  Vi er også tilstede i WayBack Bergen sine lokaler på Batteriet på tirsdager. Dette vil være aktuelt for de som allerede er løslatt eller innsatte på frigang.

 

 

Hva gjør vi?

Vi bistår med juridisk hjelp til den innsatte som nærmer seg forventet løslatelse, gjerne på 2/3-tid. Vi vil hjelpe til med å kartlegge den innsattes situasjon, samt hjelpe vedkommende med å gjøre overgangen til livet utenfor murene mest mulig smertefritt ved å planlegge viktige elementer som må være på plass. Eksempler på dette er anskaffelse av bolig (herunder søknad om bostøtte eller kommunal bolig), arbeid eller arbeidsrettede tiltak, stønader eller andre ytelser som vil gi inntekt, samt gjeldsrådgivning. Vi vil også veilede innenfor disse og andre tema, og finne ut av problemstillinger den enkelte kan ha spørsmål om.

Som en del av WayBack Bergen, følger vi WayBacks grunnleggende tankegang. Vi skal ikke gjøre arbeidet for den innsatte, vi har som målsetning å være hjelp til selvhjelp. Den innsatte tar selv kontakt med oss dersom vedkommende ønsker det, og det er den innsatte selv som må skrive søknadene dersom det er aktuelt. Vi vil imidlertid være behjelpelig under hele denne prosessen, og skriver gjerne søknaden sammen med den innsatte. Dette er særlig aktuelt dersom den innsatte har lese- og skrivevansker.

JWB har også arbeidet med en brosjyre som nå gis ut til alle innsatte i Bergen fengsel, kalt ”Hvordan løslates?”. Denne vil fungere som et kortfattet og lettlest arbeidsverktøy til den innsatte, slik at han selv kan planlegge omstendighetene rundt sin egen løslatelse. Brosjyren fokuserer ikke på hvilke rettigheter den innsatte har under soning, men hva vedkommende kan ha krav på under og etter løslatelsen. Brosjyren inneholder en del om soningsreglement, en del om NAV-tiltak og en del om mental helse.

Hvor er vi?

JWB er tilstede i Bergen fengsel hver tirsdag kl. 16.00 til 19.00, Ulvsnesøy annenhver tirsdag kl. 17.00 til 19.00, Bjørgvin fengsel annenhver torsdag kl. 16.00 til 19.00 og på Batteriet (Kong Oscarsgate 26) hver tirsdag kl. 16.00 til 19.00.

Du finner oss også på facebook: https://www.facebook.com/JussgruppenWayback

Kontakt oss

JWB kan kontaktes ved e-post til jussgruppen@wayback.no